Δεκεμβρίου 02, 2021 / Papanastasiou Pantelis

Δημιουργικό Εργαστήριο με θέμα: Problem Framing Workshop

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν και να διαχειρίζονται τις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις!

Το Problem Framing είναι μια μέθοδος σχεδιαστικής σκέψης που χρησιμοποιείται για την κατανόηση, τον καθορισμό και την ιεράρχηση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων. Ανεξάρτητα από τη στρατηγική που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί ή ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα, βοηθάει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους ίδιους επιχειρηματίες να λάβουν καλύτερες αποφάσεις, πιο γρήγορα.

Εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και επιχειρηματικά εργαλεία, πραγματοποιούμε στο χώρο μας εργαστήρια, στα οποία με τη συμμετοχή και συνεργασία επιχειρηματιών συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση θεμάτων που αφορούν την επιχείρηση, τους ίδιους ως διαχειριστές της και την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Τα εργαστήρια που πραγματοποιούμε βοηθούν τους επιχειρηματίες να:
✔ Προσδιορίσουν τα προβλήματα της επιχείρησής τους, 
✔ Καταγράψουν και αναλύσουν τις ανάγκες της επιχείρησης,
✔ Κατανοήσουν τον πελάτη,
✔ Αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες και τον τρόπο εκμετάλλευσής τους.
✔  Εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχύσουν το brand της επιχείρησής τους.

Πραγματοποιούμε τα εργαστήρια με γνώμονα τη συνεργασία και τη συζήτηση, προσφέροντας την ευκαιρία στον επιχειρηματία να συμμετάσχει ενεργά τόσο στον προσδιορισμό των προβλημάτων, όσο και στην εύρεση λύσεων. Τα πορίσματα, οι ιδέες και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται παρουσιάζονται παραστατικά και οργανωμένα σε ειδικό καμβά, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την πορεία και το περιεχόμενο του εργαστηρίου. 

 

Πηγή: https://designsprint.academy/about-problem-framing/

EN