Δεκεμβρίου 02, 2021 / Papanastasiou Pantelis

Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου στη Φωτεινάκης ΙΚΕ

Σε καιρούς μεγάλης αβεβαιότητας όπου κάθε μέρα συμβαίνουν συνεχείς αλλαγές, σχεδιάζουμε το μέλλον μας αφοσιωμένοι στις αξίες μας: εξειδίκευση, συνέπεια, επαγγελματισμό. Στο μυαλό μας πάντα η προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Στόχος της εταιρείας είναι να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της και να ακολουθεί τον ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων προσθέτοντας συνεχώς νέα καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα. Η μελέτη που πραγματοποιήσαμε για την επιχείρηση "Φωτεινάκης Ι.Κ.Ε." το 2020 αποτελεί ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Αποσκοπούσε στην αξιολόγηση μελλοντικής επένδυσης κατά την επόμενη δεκαετία προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση τόσο από μέρους εξοπλισμού, όσο και στην παραγωγική της ικανότητα. Πριν από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε, ένα problem framing workshop έλαβε χώρα στην επιχείρηση ώστε να κατανοηθούν, συζητηθούν και καταγραφούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
Μέσω του έργου αυτού, δόθηκαν αξιόπιστες συμβουλές και κατευθύνεις στην εν λόγω επιχείρηση με σκοπό βιώσιμες λύσεις και προτάσεις για ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών. 
EN