Δεκεμβρίου 02, 2021 / Papanastasiou Pantelis

Συμμετοχή στο "My Talk Show" του Αποστόλη Λεούση 06.01.2021

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, συμμετείχαμε στην εκπομπή "My Talk Show" με τον κο Απόστολο Λεούση. Το θέμα της εκπομπής ήταν "Σύγχρονες προκλήσεις των Οικογενειακών Επιχειρήσεων στην Post Covid-19 εποχή" και παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που έχουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν κατά την Covid-19 εποχή. 

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση κάλυψε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:1/ Εισαγωγή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων,
2/ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα,
3/ Σύγχρονες προκλήσεις των Οικογενειακών Επιχειρήσεων σήμερα,
4/ Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις,
5/ Εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση ρίσκου και ανάπτυξη στην Post Covid-19 εποχή.

EN