Νοεμβρίου 29, 2021 / Papanastasiou Pantelis

Workshop με θέμα: "Οικογενειακή Επιχείρηση: Οδηγός Επιβίωσης"

Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 πραγματοποιήσαμε ένα διαδικτυακό εργαστήριο. Το εργαστήριο αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Women Do Business», που προωθεί τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την άρση των στερεοτύπων μέσα από διάφορες δράσεις, αρχικά στην Περιφέρεια Κρήτης. Στόχος του είναι να μειώσει την επιχειρηματική ανισότητα και να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να αλλάξει την κουλτούρα γύρω από τις γυναίκες στις επιχειρήσεις.

Το εργαστήριο αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Women Do Business», που προωθεί τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την άρση των στερεοτύπων μέσα από διάφορες δράσεις, αρχικά στην Περιφέρεια Κρήτης. Στόχος του είναι να μειώσει την επιχειρηματική ανισότητα και να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να αλλάξει την κουλτούρα γύρω από τις γυναίκες στις επιχειρήσεις.

Στόχος αυτού του εργαστηρίου ήταν να παρουσιάσει χρήσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες που μπορούν να βοηθήσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις να βρουν νέους τρόπους και λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα.

Σε αυτό το εργαστήριο έγινε συζήτηση σχετικά με:
✔ κατανομή των ευθυνών και των ρόλων των μελών της οικογένειας εντός της εταιρείας,
✔ καθημερινή διαχείριση συγκρούσεων,
✔ προετοιμασία σχεδίου διαδοχής,
✔ διαχείριση κινδύνου,
✔ διαχείριση και προγραμματισμός των ταμειακών ροών της οικογενειακής επιχείρησης,
✔ ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών της Διοίκησης.

Περισσότερα για το "Women Do Business", μπορείτε να βρείτε εδώ: https://womendobusiness.eu/

EN