ESG
Φεβρουαρίου 13, 2023 / Papanastasiou Pantelis

Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)

Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)

 

Για την καλή λειτουργία κάθε εταιρείας πρέπει να θέτονται στόχοι, το σύνολο όμως  εκείνων που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη (περιβαλλοντικά και κοινωνικά)  είναι το ESG (Environmental, Social and Governance). Στόχος είναι, όχι μόνο η οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας, αλλά η απόκτηση κοινωνικού προσώπου όπως και μία πιο φιλική στάση προς το περιβάλλον. (https://ti-einai.gr/esg/ )

 

Τί είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη; 

Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη (ανεξαιρέτως τομέα) που έχει ως γνώμονα για την υλοποίησή της την προστασία του περιβάλλοντος. Η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον.  (Βικιπαίδεια)

Περιβάλλον. (Ε)
Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τόσο το έμβια όσο και τα μη έμβια φυσικά συστήματα. 

 1. Το κλίμα
 2. Η πράσινη ενέργεια
 3. Οι εκπομπές αερίων
 4. Το ενεργειακό αποτύπωμα της επιχείρησης κ.α. 

Στόχοι : 

 • Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα εργοστάσια της εταιρείας
 • Ελαχιστοποίηση χρήσης πλαστικών 
 • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Ανακύκλωση υλικών κτλ.

Κοινωνία.  (S) 

 1. Η έμπνευση της νέας γενιάς 
 2. Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 3. Οι λειτουργικές και υγιείς εργασιακές σχέσεις 

Στόχοι: 

 • Εξίσωση των φύλων μέσα στην εταιρεία
 • Μη ρατσιστικά κριτήρια επιλογής προσωπικού
 • Προστασία εργαζομένων από παρενόχληση
 • Δικαιώματα εργαζομένων

 

Εταιρική Διακυβέρνηση (G)

Είναι οι διαδικασίες για την λήψη αποφάσεων, για τη δομή της εταιρείας και για τις πρακτικές διαχείρισης. 

 1. Μέγεθος και ποικιλομορφία του διοικητικού συμβουλίου 
 2. Προώθηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και τις διοικητικές στις θέσεις. 
 3. Αμοιβές 
 4. Διαχείριση κινδύνων

 

Η περιορισμένη κατανόηση της βιωσιμότητας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αντίληψη ότι το ESG είναι μόνο για τις “μεγάλες επιχειρήσεις” δυσκολεύει την ανάπτυξή τους στην νέα πραγματικότητα.(https://www.athensvoice.gr/epikairotita/ellada/774408/epiheiriseis-kai-praktikes-esg/  )Τί οφέλη έχει το ESG στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; 

 

Οφέλη  ESG σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 

1. Μείωση λειτουργικών δαπανών.

2. Δέσμευση και παραγωγικότητα σε υψηλότερα επίπεδα από τους εργαζομένους

3. Αύξηση εσόδων κ.α.

4. Επιχειρησιακή καινοτομία  

 • Ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον
 • Προσαρμογή της επιχείρησης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

5. Εξασφάλιση εισροής κεφαλαίου και πρόσβαση σε επενδύσεις με κριτήρια ESG.

6. Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών

7. Στροφή προς πηγές χαμηλών εκπομπών, όπως η βιομάζα, το μεθάνιο, η γεωθερμία, η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, το υδρογόνο 

8. Αναθεώρηση και αναβάθμιση της αποδοτικότητας των διαδικασιών παραγωγής και διανομής (πράσινη μετακίνηση, κυκλική προσέγγιση, υιοθέτηση της ανακύκλωσης)

9. Είσοδος σε νέες αγορές.   

 • Τα κριτήρια για την προσέγγιση των καταναλωτών θα είναι περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης για την επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και λύσεων. 

10. Αξιοποίηση των κινήτρων που παρέχει η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση

 • προγράμματα για διάδοση ηλεκτροκίνησης 
 •  διευκόλυνση αδειοδότησης ΑΠΕ
 • υποστήριξη της βιώσιμης γεωργίας και πρωτοβουλίες 
 • ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.

Από ποιους κινδύνους πρέπει να προστατευτείτε : 

1. Μεταβατικοί κίνδυνοι

 •   Οι μεταβατικοί κίνδυνοι αφορούν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

2. Τεχνολογία

 • Κόστος μετάβασης σε τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών.
 • Έλλειψη υποδομών (π.χ. διαχείρισης αποβλήτων, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ.ά.).
 • Ανεπαρκείς τεχνολογικές γνώσεις για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

3. Αγορά

 • Αυξημένο κόστος για την πρώτη ύλη και την ενέργεια
 • Μείωση ανταγωνιστικότητας λόγω των χαμηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων.

4. Φήμη

 • Άμεση επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην εικόνα της επιχείρησης
 • Στιγματισμός ορισμένων βιομηχανιών (π.χ. εξορυκτικός κλάδος, προϊόντα μιας χρήσεως)

5. Διακυβέρνηση

 • Εισαγωγή φορολογίας για τις εκπομπές.
 • Αύξηση απαιτήσεων για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών εκπομπών.
 • Αύξηση των περιβαλλοντικών προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

 

Φυσικοί κίνδυνοι με άμεσες επιπτώσεις

 • Αύξηση της συχνότητας και των καταστροφικών επιπτώσεων που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. πυρκαγιές, περίοδοι ξηρασίας, πλημμύρες, τυφώνες).
 • Απώλεια βιοποικιλότητας.
 • Υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και εξαφάνιση των δασικών εκτάσεων.
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση και μόλυνση των ωκεανών.

 

Φυσικοί κίνδυνοι με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 • Ακραίες διακυμάνσεις και αδυναμία πρόβλεψης των καιρικών μοτίβων.
 • Αύξηση του μέσου όρου παγκόσμιας θερμοκρασίας.
 • Αύξηση της στάθμης της θάλασσας.
 • Εξάντληση διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων.

πηγή : (https://www.eurobank.gr/el/business/digital-academy-business/esg/esg/kindinoi-eukairies-esg )EN